Spelregels

Speelveld

Het speelveld voor badminton ziet er zo uit:

Het veld is:
13,40 meter lang

 6,10 meter breed
Het net moet bij de palen 155 cm hoog zijn.
Belangrijke spelregels:

Onderdelen

Badminton kent vijf onderdelen:

 • Herenenkel (HE)
 • Damesenkelspel (DE)
 • Herendubbelspel (HD)
 • Damesdubbelspel (DD)
 • Mixdubbelspel (MXD)

Toss

Voordat een spel begint is er een loting (toss).

Wie deze toss wint moet een keuze maken uit de volgende mogelijkheden:

 • Eerst serveren of eerst de service ontvangen.
 • Het spel beginnen aan de ene kant dan wel aan de andere kant.

De tegenpartij kiest uit de overgebleven mogelijkheden.

Service algemeen

De service is heel belangrijk in badminton. Je kunt namelijk alleen maar punten scoren wanneer je de service hebt.

Een service is goed als:

 • deze onderhands geslagen wordt (zie uitleg)
 • deze diagonaal in het juiste vak wordt gespeeld. (zie tekening);
 • de serveerder niet op of tegen de lijnen staat;
 • de serveerder met beide voeten op de grond staat.
Onderhands: wanneer het gehele blad van het racket duidelijk zichtbaar is beneden de gehele hand van de speler en de shuttle beneden de middel geraakt wordt.  

 

Bij de stand 0-0 en alle even punten, wordt geserveerd vanuit het rechter serveervak; bij alle oneven punten wordt geserveerd vanuit het linker serveervak..

Service enkelspel

 • Iedere speler heeft één servicebeurt.
 • In één service beurt kunnen meerdere punten gescoord worden.
 • Er wordt alleen gewisseld als je zelf een punt maakt.
 • Als je een fout maakt, gaat de service naar de tegenstander.

Service dubbelspel

 • In één service beurt kunnen meer punten gescoord worden door dezelfde speler.

Een badmintonwedstrijd bestaat uit twee gewonnen games. Dat betekend dat wanneer je na twee games gelijk staat, je een derde game moet spelen. Na elke game wordt van speelhelft gewisseld. De winnaar van de game begint de volgende game met de service.

Je scoort een punt als je de service hebt en ..

 • Als je de shuttle in het speelveld van de tegenstander op de grond slaat;
 • Als de tegenstander de shuttle in het net; tegen het plafond of de zijmuren of buiten jouw speelveld slaat;
 • Als de tegenstander de shuttle slaat voordat deze over het net is;
 • Als de tegenstander de shuttle twee maal achter elkaar raakt.

Je maakt een fout

 • Als de shuttle binnen je speelveld op de grond valt;
 • Als de shuttle tijdens de service, buiten het juiste serveervak van je tegenstander op de grond valt.
 • Als je in het net slaat;
 • Als je de shuttle twee maal achter elkaar raakt.

Let

Een let betekend dat de rally opnieuw moet worden gespeeld als gevolg van een onvoorziene gebeurtenis (bijvoorbeeld als de shuttle van anderen in jouw veld valt).

Je moet wisselen van speelhelft

 • Na iedere game;
 • In de derde games wanneer één van de spelers 11 punten heeft gescoord.
 
Puntentelling

Vanaf 1 juli 2006 gespeeld tot 21 punten, met een verschil van tenminste twee punten. Dit is volgens het rallypointsysteem: niet alleen de serveerder maar ook de ontvanger kan scoren.

Details

 1. Best of three games tot 21 bij alle speldiciplines, met een verschil van 2 punten per game; 
 2. Als het verschil van 2 punten nog niet bereikt is bij een stand van 29-29, dan is het 30e punt het winnende punt;
 3. De service gaat over wanneer de serveerder niet scoort;
 4. In het dubbelspel heeft een duo slechts één servicebeurt;
 5. Zowel serveerder als ontvanger kan scoren;
 6. Als een speler als eerste de score 11 bereikt, krijgen beide spelers 60 seconden rust;
 7. De spelers krijgen tussen de games 2 minuten rust.


 

Volg Badmintonclub Ieder voor Zich op:

Beschrijving: Twitter   Beschrijving: Linkedin 

De site van de badmintonclub
 "Ieder voor Zich" uit Vollenhove
is mogelijk gemaakt door:
 


   Home  


Volg Badmintonclub Ieder voor Zich op:

Beschrijving: Twitter   Beschrijving: Linkedin

Mobiele versie